Baş sahypa

01 Biziň hyzmatlarymyz


TASLAMA IŞLERI
Taslamalary enjam we önüm bilen üpjün etmek
Has köp

BÖLEK SATUW/YÖRITE BUÝRUKLAR
Mehaniki we elektrik işi üçin önümler bilen üpjün etmek
Has köp

GURNAMAK/HYZMAT BERMEK
Enjamlary getirip gurnamak we bejermek işleri
Has köp

ÖNÜMÇILIK
Mehaniki we elektrik önümlerini öndürmek
Has köp

tape

02 Biz barada

3 ýyl işewürlikde

Biz çalt ösýän ýaş kompaniýa

Tejribeli hünärmenler

Biziň işgärlerimiz öz işinde ökde

Ýokary hil hyzmaty

Taslamaňyzyň dowamynda biz size goldaw berýäris

03 Müşderiň synlary

Çalt eltip bereniňiz üçin sag boluň! Gazan zakaz etdik, 15 minudyň içinde bize getirdiler! "


Murad Mammedow

Bu ýigitler hakyky hünärmenler, gurluşyk materiallaryny wagtynda we ýokary hilli eltip berdiler! ”


Batyr Babaýew

05 Ýüz tutmak üçin

Sorag-jogap


Eltip-bermek hyzmaty

Harytlarymyz Aşgabadyň çäginde 30 minudyň dowamynda, weleýatlara bolsa 24 sagadyň dowamynda eltip berilýär

Kepillik barmy?

Hemme üpjünçiler dünýä markalarynyň ynamdar öndürijileri we resmi dilerleridir. Bizden sargyt edip, harytlaryň hakyklygyna göz ýetirip bilersiniz. Harytlary ibermezden öň, sargydyň ýanyndaky resminamalaryň bardygyny ýa-da ýokdugyny barlaýarys. Sizi hem olaryň bardygyna barlamagyna haýyş edýäris. 

Töleg usullary

Harytlary onlaýn katalogymyzdan sargyt ediň we amatly usulda - nagt, kartoçka bilen töläň. Sargyt bilen bilelikde size ähli zerur resminamalary bereris.

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.